W.G. van de Hulst

1879-1963

Een Utrechts jochie wordt een zeer gezien onderwijzer  en schoolhoofd aan de Jutfaseweg. In deze periode en ook daarna schrijft Van de Hulst ca. 100 boeken, de meeste voor de jeugd. Zijn eerste 2 boeken (1910) zijn Ouwe Bram en Willem Wijcherts, laatst genoemde onder de pseudoniem Jan van de Croese, hij woonde toen in Utrecht in de Croesestraat. Er werd bij ons veel gelezen, op verjaardagen en o.a. met Kerst van de zondagschool kregen wij een boekje, vaak een Van de Hulst boekje. Mijn Van de Hulst boek is Willem Wijcherts … Mijn vader vond Peerke mooi, ik vond het een zielig boek … Mijn zus Romkje denkt nog met plezier terug aan Het plekje dat niemand wist. In mijn herinnering liepen de boeken van W.G. van de Hulst altijd goed af. Ook heeft hij veel jeugd verhalen geschreven, de meeste in het blad Moeder. De 7 delen In de Soete Suikerbol vond ik destijds spannend en grappig. Zeldzame dingen !

Het museum
In het museum ziet u ca. 3500 Boeken, alle drukken met het kaft naar voren /  Verhalen en artikelen in Kranten en Tijdschriften … Schilderijen – Foto’s – Litho’s – Curiosa – Schoolplaten. In ca. 10 verschillende talen zijn boekjes vertaald … Een brief op briefpapier … Zeldzame blokkalenders + originele kartonnen steunplaat – v.d. Hulst School Prenten – Diverse boekjes v.v. de Handtekening van v.d. Hulst of vermelding Van den Schrijver … U ziet hier zeldzame dingen. Ook is er van de zoon W.G.v.d.Hulst Jr. , de Kunstschilder  / Beeldhouwer / Illustrator / schrijver.

Beste ouders probeer uw kinderen een boek te laten lezen … Lezen is goed voor de ontwikkeling.